Hvad er ASK

Hvad er ASK

Hvad er ASK

Overblik

Farvel til ASK-myterne (Title:ASK-myter)

En liste over de mest udbredte myter om ASK og forskningen og ekspertisen, der afliver dem.

ASK påvirker talen

Denne myte er baseret på overbevisningen, at hvis man bruger ASK, så opgiver man verbal tale. Sandheden er, at ASK kan øge de kommunikative kompetencer.

Man kan være for ung til ASK

Denne myte er baseret på overbevisningen, at hvis man introducerer ASK i en for tidlig alder, vil det hæmme udviklingen af verbal tale. Sandheden er, at ASK forbedrer verbal tale og udvikler sprogfærdigheder.

For gammel til ASK

Denne myte er baseret på overbevisningen, at man er nødt til at lære kommunikations- og læse- og skrivefærdigheder, når man er ung. Sandheden er, at det er muligt at lære disse færdigheder når som helst i livet.

Man kan have for stor funktionsnedsættelse til at få gavn af ASK

Denne myte er baseret på antagelsen, at en persons kognitive og/eller fysiske færdigheder kan være for alvorligt nedsatte til ASK. Sandheden er, at vejrtrækning er den eneste forudsætning for ASK – den kan anvendes af alle, uanset diagnose eller funktionsniveau.

ASK er ikke nødvendig for en person, som allerede kan tale lidt

Denne myte er baseret på overbevisningen, at hvis man kan tale lidt, så er det nok til grundlæggende kommunikation. Sandheden er, at begrænset tale gør det svært at udtrykke, hvad man virkelig ønsker eller føler, og derved begrænses muligheden for at deltage i hverdagslivet.

ASK-enheder er kun til personer, som kan bruge deres hænder

Denne myte er baseret på overbevisningen, at det kun er selve ASK-enheden, der er medicinsk nødvendig og ikke udstyret til at bruge kommunikationsenheden. Sandheden er, at teknologien konstant forbedres, og personer, som har brug for ASK og har svært ved at bruge hænderne, har mange løsninger tilgængelige, så der er ingen grund til at nægte dem adgang.

ASK vil løse alle kommunikationsproblemer

Denne myte er baseret på en overbevisning om, at en ASK-løsning vil muliggøre øjeblikkelig kommunikation. Sandheden er, at implementering af ASK sjældent handler om blot at placere en enhed foran en person og så lytte til alt, de har at sige. ASK er en rejse, der kræver tid og vedholdenhed.

ASK kan stilles til rådighed for tidligt efter en neurologisk skade

Denne myte er baseret på idéen, at hvis man bruger ASK for hurtigt efter en neurologisk skade, kan det forhindre genvinding af tale. Men ASK kan spille en signifikant rolle i en persons rehabilitering.

Lavteknologisk ASK skal anvendes, før højteknologiske enheder introduceres

Denne myte er baseret på antagelsen, at man er nødt til at gå, før man kan løbe. Sandheden er, at anskaffelsen af ASK-værktøjer og -teknikker ikke følger nogen bestemt rækkefølge. Det er en række af beslutninger, som tages og regelmæssigt genovervejes baseret på personens aktuelle og fremtidige færdigheder og behov.

Første skridt med ASK

Hvis du har fundet os, så kender du højst sandsynligt nogen, som har udfordringer med at kommunikere. Det kan være et barn med autisme, som ikke kan tale; en ægtefælle med ALS, som ikke kan bruge sine hænder eller stemme; eller en forælder, som er blevet ramt af et slagtilfælde. Du har måske endda allerede hørt om alternativ og supplerende kommunikation – også kendt som ASK.

Pige, som bruger Tobii Dynavox I-Series og lavteknologisk ASK til at tale med mennesker omkring sig

En menneskerettighed

Kommunikation er en menneskerettighed; alle har ret til at blive talt til og ikke om. Alle har ret til selv at få at vide, hvad der sker, blive delagtiggjort og komme til orde. Alle har ret til et kommunikationssystem hele tiden. For personer med kommunikationshandicap er ASK måden at kunne opnå denne grundlæggende menneskerettighed på.ASK er et værktøj, en strategi, en støtte eller enhver form for kommunikation, som bruges sammen med eller i stedet for det talte ord.

Mange muligheder

Alternativ og supplerende kommunikation kommer i mange former og giver mulighed for at udtrykke sig på den måde, der fungerer bedst. Det er ofte en kombination af de følgende løsninger:

Ingen teknologi

Gestik, kropssprog, ansigtsudtryk, pegen, tegnsprog og vokalisering.

Lavteknologi

Trykte kommunikationsbøger eller sider med symboler/tekst, man kan pege på.

Højteknologi

Touchskærme, der konverterer symboler/tekst til tale, eller talecomputere styret med øjnene.

Vores ASK-vision

Vores perspektiv på ASK kan opsummeres med nogle få principper:

Mand, som bruger en Tobii Dynavox I-Series til at kommunikere

Alle kan

Du har måske hørt, at nogen er for ung, for gammel eller har for nedsat funktionsevne til at kommunikere. Vi tror ikke, at nogen er ’for’ noget som helst til at kunne kommunikere. Det nuværende niveau er afsættet, ikke loftet, for et individs formåen. Ingen kan vide, hvor langt en person kan nå, før han eller hun har prøvet.


Små sejre er vigtige

At lære noget nyt tager tid. Nogle gange går det let og andre gange med små skridt. Dette gælder også for ASK. Uanset om man lærer hurtigt eller langsomt, så er hvert skridt en sejr og lægger grunden for det næste. Lad ikke frygten for at fejle afholde dig fra at starte eller fortsætte. Vi er her til at hjælpe dig på din vej mod succes.

Logopæd og barn, der lærer nye ting i skolen på en ASK-enhed fra Tobii Dynavox

Ung kvinde, som bruger sin øjenstyringsenhed fra Tobii Dynavox til at kommunikere med sin familie

Styrken ved et netværk

Første skridt er at oplyse ASK-brugerens omgivende netværk. Netværket består af nøglepersoner i brugerens liv, f.eks. forældre eller ægtefælle, søskende, slægtninge, undervisere, omsorgspersoner og specialister – alle, som spiller en afgørende rolle i udformning af den bedste måde at bruge ASK-værktøjerne på. Et stærkt netværk styrker muligheden for kommunikation.


Styrken til at være dig

Alle har potentialet til at kommunikere – uanset udfordringerne. Vi kalder det ‘Styrken til at være dig’. Hav bare høje forventninger; ASK handler nemlig om at have en stemme og mulighed for at træffe egne beslutninger. Det giver personen, som ikke kan tale, styrken til at påkalde sig opmærksomhed, bede om noget, kunne udtrykke sine følelser og selv vælge til eller fra.

Dreng ved hjælp af en TD I-110-enhed ved morgenbordet

Vigtigt at vide

Myter

Du har måske hørt, at ASK vil forhindre et barn i at lære at tale eller en voksen i at genvinde talen, men forskning viser det modsatte. Vi har samlet en liste over forskellige ASK-myter og information, som afliver dem.


Din ASK-ressource

Uanset hvor du befinder dig i processen med ASK, er du kommet til det rette sted. Vi har værktøjer og eksperter til at hjælpe dig med dine bekymringer og spørgsmål. Vi er her for dig, når du er klar til at gå i gang.