Bevilling

Bevilling

Bevilling

Bevilling af kommunikationshjælpemiddel

Vi bliver ofte spurgt om mulighederne for bevilling af kommunikationshjælpemidler. Heldigvis kan de fleste af vores hjælpemidler som udgangspunkt bevilliges efter den danske lov om social service (Serviceloven). Bevillingsniveauet er dog ikke ens i de forskellige regioner og kommuner, og der skal opfyldes visse kriterier i Serviceloven, før den enkelte borger er berettiget.

Logopæd, der bruger en Tobii Dynavox TD I-110-kommunikationsenhed i session med en dreng, som har autisme.

Hvordan fungerer det?

For at komme i betragtning til et kommunikationshjælpemiddel skal man først indsende en ansøgning. Herefter afprøves om hjælpemidlet afhjælper den pågældende funktionsnedsættelse i væsentlig grad. En egentlig udredning kan finde sted for at fastslå om ansøgerens funktionsniveau er tilstrækkeligt til at kunne få gavn af hjælpemidlet og opnå en tilstrækkelig grad af selvstændighed i forhold til det kommunikative behov. Udredningen varetages af flere typer af kommunale eller regionale fagpersoner. Det kan være terapeuter, psykologer, speciallærere, talepædagoger m.fl. Før man ansøger, bør man kontakte en sagsbehandler i hjemkommunen. I forbindelse med ansøgningen vil hjemkommunen indhente sundhedsfaglige oplysninger om ansøgeren.


Afprøvning

Uanset hvem der skal bevillige kommunikationshjælpemidlet, skal en eller flere afprøvninger finde sted for at fastslå, hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet. Vi er gerne behjælpelige i denne proces og har mulighed for at stille udstyr til rådighed, hvis nødvendigt. Indholdet af afprøvningen bør afstemmes med ansøgerens fysiske og kognitive niveau.

Pige, der tester Tobii Dynavox’ kommunikationsapp TD Snap på en TD I-110-kommunikationsenhed.

Mand, der bruger øjenstyring på en I-Series fra Tobii Dynavox til at søge på internettet.

Kan man selv anskaffe et kommunikationshjælpemiddel?

Hvis bevilling ikke er en mulighed, kan man selv købe et kommunikationshjælpemiddel som privatperson. Ved komplekse behov for alternativ og supplerende kommunikation vil vi dog anbefale at være tilknyttet fagpersoner, som kan give den nødvendige støtte. Vi er gerne behjælpelige med at gøre det muligt at afprøve hjælpemidler og finde frem til det bedst egnede.


Hvor henvender man sig?

I Danmark har vi regionale og kommunale kommunikationscentre, som tager sig af processen omkring anskaffelse og bevilling af kommunikationshjælpemidler. Det er ikke alle centre, som har bevillingskompetencen, måske anbefaler og indstiller de blot på vegne af hjemkommunen. Vi er gerne behjælpelige med at henvise til de rigtige centre og fagpersoner; kontakt os med information om bopæl, type af kommunikationshandicap, og eventuelt hvilket kommunikationshjælpemiddel der er behov for.

Ung pige, som kommunikerer med sin terapeut ved hjælp af et kommunikationshjælpemiddel fra Tobii Dynavox.