Fagdag

Fagdag ASK og autisme Oslo

Beskrivelse

Bilde1.jpg

Tobii Dynavox inviterer til fagdag om ASK og autisme 25.04.2024 i Oslo


Dato: Torsdag 25.04.2024 kl 09-15


Påmelding: Fagdagen er gratis og har begrenset antall plasser. Vi anbefaler å være rask med påmelding, da tidligere fagdager har blitt fulle raskt. Påmelding innen 19.04.24. Påmelding er bindendende, slik at vi kan bestille lunsj i forkant


Sted: Oslo Met.Pilestredet 46, Clara Holst hus: rom PA329


Målgruppe:Innholdet vil være tilpasset fagpersoner som jobber med barn og ungdom med autisme, som pp-rådgivere og spesialpedagoger. 


Første del av fagdagen vil Inger Lamache fra fagteam autisme i PPT Oslo dele kunnskap og erfaring fra sin lange fartsitd i feltet. Hun vil snakke om autisme og tilrettelegging. Videre vil vår logoped Maria Andvik Hoaas snakke om symboler, språkutvikling, modellering og talemaksin for barn med autisme.Bruk av ASK kan hjelpe personer med autisme med å utvikle bedre kommunikasjonsevner, redusere frustrasjon og stress i hverdagen, og å bidra til sosial og kognitiv utvikling. Det er derfor et verdifullt verktøy for å forbedre livskvaliteten til denne gruppen. Vi ser frem til en inspirerende dag med fokus på fordelene ved ASK i denne konteksten.


Program:

9.00: Inger Lamache fra autismeteamet i PPT Oslo snakker om autisme og tilrettelegging.

11.15: Språkutvikling med ASK

11.45 Kommunikasjon eller kognisjon: Hva er formålet med symbolene?

12.15: Lunsj

13.15: Modellering

14.00: Talemaskin for barn med Autisme


Inger Lamache er utdannet vernepleier og spesialpedagog med fordypning i rådgivende og forebyggende arbeid og har en master i Læring i Komplekse systemer (med fordypning i atferdsanalyse) med videreutdanning i veiledning og skoleledelse. Hun har mer enn 40 års erfaring i arbeid med barn og unge med autisme, fra blant annet bolig, behandling og barne- og ungdomspsykiatri og Nordvoll skole og autismesenter. Siden august 2020 har hun jobbet i PPT Fagteam autisme med veiledning og kursing av skoleansatte i Osloskolen.


Maria Andvik Hoaas er utdannet Logoped og spesialpedagog. Maria har jobbet med barn med autisme på flere arenaer, blant annet avlastningstjenesten, barnehage og i PP-tjenesten. Hun startet i Tobii Dynavox som ASK-fagkonsulent i juni 2023 og kom da fra en stilling som PP-rådgiver og logoped.


Maria vil bruke våre egne programvarer og produkter som eksempler. Fagdagen vil likevel være relevant for de som har andre hjelpemidler eller som bruker ASK på print.  

Kursustype
Fagdag

Kursusleder
Maria Andvik Hoaas

Pris
Free of charge

Tidspunkt
09:00 - 15:00 CET

Dato
25-04-2024

Sted
KOMMER
Norway

Tilmeld

Fagdag ASK og autisme Oslo

, 25, 2024 09:00 - 15:00 CET

Be sure to check the box at the bottom of the form to acknowledge ourdata privacy policy.

For at kunne hjælpe dig behandler vi dine personlige data i henhold til vores fortrolighedspolitik. *

Sørg for, at du har angivet alle de nødvendige oplysninger som angivet ovenfor.